حسن احمدی مقدس

شهید "حسن احمدی مقدس" مشهور به مسعود احمدی مقدس، يا قاضی مقدس، معاون دادستان تهران و قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تهران بود که بوسیله دو جوان مسلح ترور و به شهادت رسيد.

ادامه مطلب

گالری تصاویر شهید حسن احمدی مقدس